Nasze produkty

KRYSTALINE - WODOSZCZELY BETON

W budownictwie trwałość betonu to jego kluczowa cecha. Zależy od kilku zmiennych czynników. To nie tylko konstrukcja mieszanki, wytrzymałość na ściskanie oraz zastosowana technika izolacji betonu, ale również zmienne na wszystkich etapach powstawania betonu, czyli od prawidłowego zaprojektowania jego składu poprzez wylanie betonu do jego wykończenia.

ZOBACZ KATALOGIWIĘCEJ INFORMACJI
most2
midfortec-beton-1

Większość preparatów izolacyjnych wymaga suchej powierzchni. Tymczasem produkty technologii Krystaline potrzebują wody do rozpoczęcia rozwoju procesu krystalizacji. Już wstępne nasączanie betonu jest istotne, podobnie jak nawilżanie. Proces rozwoju kryształów Krystaline w betonie rozpoczyna się z dodaniem produktu do zaczynu nakładanego na powierzchnię, w postaci suchej, lub jako domieszki do betonu.

Nowoczesna technologia staje się katalizatorem reakcji nieuwodnionych cząsteczek cementu i wody w betonie. Pozwala na budowę milionów naturalnych kryształów, które są dłuższe, grubsze i liczniejsze, oraz pełniej wypełniają pory i kapilary. Rozwój kryształów w betonie wymaga czasu, trwa od dwóch do trzech tygodni i jest uzależnione od wielu czynników, na przykład środowiskowych.

Technologia krystalizacji Krystaline znacznie zwiększa trwałość betonu. Zastępuje niepewne zewnętrzne membrany, warstwy izolacyjne i powłoki. Sięga głęboko pod powierzchnię i jest odporna na zużycie i ścieranie powierzchni, jak również ciśnienie hydrostatyczne do 120 m słupa wody. Izolacja jest wodoodporna z każdej strony, od środka i na zewnątrz. Jest też uniwersalna, ponieważ można ją stosować zarówno na stary, jak i nowy beton. Chroni stal zbrojeniową przed korozją. Podwyższa trwałość i zmniejsza koszty utrzymania i napraw. Produkt jest bezpieczny w kontakcie z wodą pitną.

Pomimo, że technologia krystalizacji Krystaline znacznie zwiększa trwałość betonu, jej zastosowanie nie zwalnia z konieczności zapewnienia prawidłowego postępowania na wszystkich etapach od początku do zakończenia procesu.

midfortec-beton-2

SYSTEMY NAPRAWCZE

 • Krystaline 1
  krystaliczna zaprawa uszczelniająca do betonu powodująca jego szczelność
 • Krystaline 2
  krystaliczny zaczyn izolacyjny do betonu do ochrony powierzchniowej
 • Krystaline Block
  wysokowytrzymałościowa wodoodporna zaprawa do napraw konstrukcji betonowych penetrująca w głąb materiału
 • Krystaline Block F
  wysokowytrzymałościowa wodoodporna zaprawa do napraw konstrukcji betonowych z dodatkiem włókien
 • Krystaline Plug
  szybkowiążąca zaprawa stosowana do zatrzymania przepływu wody

SYSTEMY DOMIESZEK DO BETONÓW

most

Korzyści

ZALETY STOSOWANIA KRYSTALINE

 • Zastępuje niepewne zewnętrzne membrany, warstwy izolacyjne i powłoki
 • Sięga głęboko pod powierzchnię i jest odporny na zużycie i ścieranie powierzchni
 • Zasklepia rysy betonu do 0,7 mm.
 • Uaktywnia się w obecności wilgoci
 • Jest odporny na ciśnienie hydrostatyczne do 120 m słupa wody
 • Z czasem wrasta stopień izolacji wodoodpornej
 • Izolacja jest wodoodporna z każdej strony (tzn. wewnętrznej i zewnętrznej)
 • Można stosować zarówno na stary jak i świeży beton
 • Jest bezpieczny w kontakcie z wodą pitną
 • Chroni stal zbrojeniową przed korozją
 • Podwyższa trwałość i zmniejsza koszty utrzymania i napraw